کارشناسان این مجموعه بیش از ۳۰ سال در زمینه اصلاح نژاد و تولید مثل فعالیت نموده‌اند و دوره‌های تخصصی تولیدمثل، پرورش و اصلاح نژاد دام را در داخل و خارج از کشور گذرانیده و حضوری فعال در برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی در سطح کشور داشته‌اند. شرکت در مجامع علمی و همکاری در پایان نامه‌های دانشجویی، مقالات علمی وطرحهای تحقیقاتی موسسات آموزشی و عالی و همچنین تدوین طرحها و پروژه‌های ملی از اهم فعالیت‌های تیم ما می باشد.
همکاری در پروژه‌های مطالعاتی و اجرائی، موجبات توسعه و نوآوری‌ها در پرورش و اصلاح نژاد و همچنین فن‌آوری‌های تولیدمثل را فراهم نموده است. از اهم این فعالیت‌ها بومی‌سازی و استانداردسازی فرآوری و انجماد اسپرم و نیز انتقال جنین در گونه‌های دامی مختلف (گاو و گاومیش، اسب، گوسفند و بز) و تلقیح مصنوعی به روش‌های مختلف می‌باشد.
در بخشپرورش و اصلاح نژاد دام جمع آوری داده‌های اصلاح‌نژادی، ثبت و رکورد صفات تولیدی، ارزیابی‌های میدانی و آنالیز داده‌ها اهمیت فراوانی داشته است، که اثرات فعالیت تیم کارشناسی فاراژن البرز را می‌توان در بهبود ژنتیکی صفات مختلف تولیدی در دامهای تحت پوشش می‌توان مشاهده نمود. این تیم کارشناسی در طی سالیان گذشته نقش بسزایی در مدیریتو پیشبرد اهداف پروژه‌ها داشته و از طریقاجرای آموزش ضمن خدمت این تجربیات را به سایر بهره‌برداران نیز منتقلنموده‌اند.
اصلاح نژاد دام از طریق ارزیابی، انتخاب و استفاده از تکنیک‌های تولیدمثل در جهت گسترش این صفات و بوجود آوردن نسلهای مطلوب بعدی میسر می‌گردد.
تیم حاضر در مجموعه فاراژن البرز در این حوزه‌ها کاملا فعال بوده و ضمن همکاری با زیرمجموعه‌های مختلف مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، نسبت به تولید، پرورش و تکثیر دام‌های اصلاح نژاد شده اقدام نموده اند.
مواد ژنی (اسپرم و جنین) حاصل از دامهای ممتاز امکان تکثیر و اصلاح نژاد و ارتقاء ژنتیکی دامهای مولد را فراهم می‌آورد. تیم آزمایشگاه تولید موادژنی شرکت فاراژن البرز در دوران فعالیت خود در این زمینه نسبت به راه اندازی، آموزش نیروی انسانی، کنترل کیفی و ارائه راهکارها و راهنمائی‌های لازم به ایستگاه‌های تولید موادژنی مبادرت نموده و برکیفیت موادژنی تولید داخل و وارداتی این بخش نظارت داشته‌اند.
در سال ۱۳۹۶ شرکت فاراژن با توجه به سوابق و پتانسیل خود در زمینه اصلاح نژاد و فن‌آوری‌های تولید مثل، موفق به عقد قراداد با سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی در زمینه تولید مواد ژنی گردید و با مدیریت ایستگاه تولید اسپرم منجمد عباس‌آباد به جمع تولیدکنندگان مواد ژنتیکی دام کشور پیوست.
امید است تا ما با تکیه بر تجربیات گذشته، آموزش نسل جدید کارشناسان و استفاده از فن‌آوریهای نوین در تولید مواد‌ژنی، سهمی در افزایش توان و پتانسیل تولیدات دامی کشور داشته باشیم.

دکتر مجید بحرینی
بنیان گذار - مدیر تیم تولید

ایشان با تجربه بسیار بالا در خارج از کشور، به بهبود کمی و کیفی تیم کمک شایانی نموده‌اند.

دکتر حسام اسکافی
بنیان گذار - مدیر تیم بازرگانی

ایشان با تجربه بسیار بالا در خارج از کشور، به بهبود کمی و کیفی تیم کمک شایانی نموده‌اند.

مهندس نادر ریاحی
بنیان گذار - مدیرعامل

ایشان با تجربه بسیار بالا در خارج از کشور، به بهبود کمی و کیفی تیم کمک شایانی نموده‌اند.

دکتر مرتضی میرترابی
بنیان گذار - رئیس هیات مدیره

ایشان با تجربه بسیار بالا در خارج از کشور، به بهبود کمی و کیفی تیم کمک شایانی نموده‌اند.

اعضا فاراژن
مرکز اصلاح نژاد عباس آباد

جزو متخصصین برتر اصلاح نژاد کشور

اعضا فاراژن
مرکز اصلاح نژاد عباس آباد

جزو متخصصین برتر اصلاح نژاد کشور

اعضا فاراژن
مرکز اصلاح نژاد عباس آباد

جزو متخصصین برتر اصلاح نژاد کشور

اعضا فاراژن
مرکز اصلاح نژاد عباس آباد

جزو متخصصین برتر اصلاح نژاد کشور